Jeżeli

>> to

 

Stawiam do Twojej dyspozycji moje doświadczenie praktyczne i rozległą wiedzę organizacyjno-techniczną, mój zmysł obserwacji, umiejętności oceny priorytetów

i czynników sukcesu. Przekażę swoją wiedzę i doświadczenie oraz pomogę kierownictwu firmy i jej pracownikom w poprawie pracy oraz utrzymaniu trwałości zmian. Skorzystaj z tego….

… jeśli potrzebujesz spojrzeć na swoją firmę z dystansu i odkryć ją na nowo. Wtedy przeprowadzę szybką diagnozą i sformułuję rekomendacje działania.

… jeśli podjąłeś decyzję o zmianach: nowa strategia, nowe procedury operacyjne, fuzja. Wtedy wesprę Cię w przygotowaniu, przeprowadzeniu i utrwaleniu rezultatów zmian.

… jeśli chcesz usprawnić procesy biznesowe. Wtedy pomogę zweryfikować procesy oraz mierniki ich rezultatów, ponadto pokieruję programem zmian.

… jeśli chcesz poprawić płynność finansową lub efektywność kosztową. Wtedy zidentyfikuję źródła problemów, zaproponuje środki zaradcze oraz narzędzia organizacyjne utrwalające zmiany.

Jeśli czujesz, że mogę zdjąć Ci część kłopotów z głowy, napisz do mnie na adres: napisz@jaroslawsoltys.pl

Przeprowadzanie zmian organizuję zazwyczaj w następujących etapach ( czytaj dalej ):

    1. Wstępna diagnoza – zrozumienie sytuacji. Zaakceptowane przez klienta wnioski i rekomendacje są podstawą do dalszych prac.
    2. Pogłębiony audyt organizacyjny wytypowanych obszarów problemowych firmy oraz badanie gotowości organizacji do zmian. Rezultaty audytu są podstawą do opracowania ramowego planu zmian, który podlega akceptacji przez Klienta.
    3. Przyjęcie odpowiedzialności za realizację całości lub części ramowego planu zmian (w zależności od mojego umocowania w organizacji Klienta). Przygotowanie komunikacji zmian. Organizacja zespołów zadaniowych, kierowanie projektami, działami, firmą. Wsparcie merytoryczne: bieżące doradztwo, audyty organizacji i jej dostawców, dedykowane szkolenia i treningi kierownicze, mentoring. Reprezentowanie firmy wobec władz, klientów i jednostek certyfikujących.
    4. Okresowe raportowanie postępów prac i rezultatów wdrożonych zmian. Przegląd ramowego planu, ocena i korekty zadań, zmiany ról i odpowiedzialności.

 

Mam doświadczenie w pracy w różnych branżach i kulturach, w firmach rodzinnych, koleżeńskich, korporacjach państwowych, prywatnych i publicznych. W pracy i kontaktach biznesowych posługuję się swobodnie językiem angielskim i niemieckim.

Jeśli czujesz, że mogę zdjąć Ci część kłopotów z głowy, napisz do mnie na adres: napisz@jaroslawsoltys.pl


Zadzwoń:

+48 601 135 671

napisz:

napisz@jaroslawsoltys.pl

1. WYSTARCZY OTWORZYĆ SIĘ
NA ZMIANY,
ŻEBY ZOBACZYĆ WIĘCEJ
2. ŻEBY RUSZYĆ DO PRZODU,
CZASEM TRZEBA
SPOJRZEĆ Z BOKU
3. JEŚLI DZIELISZ SIĘ WIEDZĄ,
TO JĄ MNOŻYSZ


CO CIĘ INTERESUJE ?

Referencje