Brałem udział – w różnych rolach – w licznych projektach doskonalenia zarządzania dotyczących kluczowych kwestii przedsiębiorstw, między innymi:

 • Zaprojektowanie i przeprowadzenie restrukturyzacji organizacyjno-finansowej oraz fuzji.
 • Analizy strategiczne i redefinicja strategii, mentoring zarządu w tym zakresie
 • Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa, redukcja zadłużenia oraz obniżenie poziomu należności
 • Zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania wynikami
 • Opracowanie systemu zarządzania kompetencjami
 • Wdrożenie systemu zarządzania wiedzą korporacyjną
 • Badanie satysfakcji klientów i pracowników
 • Wdrożenie nowego systemu ocen okresowych, motywacji i wynagradzania
 • Zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością, jego doskonalenie i certyfikacja
 • Szkolenia dla menedżerów, pracowników, audytorów jakości i trenerów zarządzania
 • Audyty wg wymagań ISO 9001 – zarówno samej organizacji klienta, jak i jego dostawców.

Jeśli potrzeba Ci więcej informacji o realizowanych przeze mnie przedsięwzięciach, zerknij na referencje lub wyślij maila w tej sprawie na adres: napisz@jaroslawsoltys.pl


Zadzwoń:

+48 601 135 671

napisz:

napisz@jaroslawsoltys.pl

1. WYSTARCZY OTWORZYĆ SIĘ
NA ZMIANY,
ŻEBY ZOBACZYĆ WIĘCEJ
2. ŻEBY RUSZYĆ DO PRZODU,
CZASEM TRZEBA
SPOJRZEĆ Z BOKU
3. JEŚLI DZIELISZ SIĘ WIEDZĄ,
TO JĄ MNOŻYSZ


CO CIĘ INTERESUJE ?

Referencje